Inwentaryzacja budowlana to proces polegający na dokładnym zbadaniu i opisaniu wszystkich elementów składających się na budynek lub jego część. Jest to istotne zarówno dla właścicieli, jak i dla inwestorów, ponieważ umożliwia wycenę nieruchomości oraz określenie stanu technicznego budynku.

Inwentaryzacja budowlana powinna być wykonana przez wykwalifikowanego specjalistę, takiego jak inżynier budowlany lub rzeczoznawca majątkowy. W trakcie inwentaryzacji specjalista powinien dokładnie zbadać stan techniczny budynku, takie jak jego konstrukcję, instalacje, elementy wyposażenia i wykończenia. Powinien również uwzględnić ewentualne uszkodzenia i wady, takie jak wilgoć, zawilgocenie, zniszczenia i inne nieprawidłowości.

Wynik inwentaryzacji budowlanej jest zawarty w dokumencie, który opisuje stan techniczny budynku i jego poszczególnych elementów. Dokument ten jest ważny dla właściciela, ponieważ pozwala mu na wycenę nieruchomości oraz określenie potrzeb remontowych i modernizacyjnych. Dla inwestora natomiast jest to cenny źródło informacji, pozwalające mu na określenie, czy inwestycja w dany budynek jest opłacalna.

Inwentaryzacja budowlana jest również ważna dla celów prawnych, takich jak uzyskanie pozwolenia na budowę lub przekształcenie nieruchomości. W takim przypadku dokument inwentaryzacji jest często wymagany przez urzędy budowlane jako jedno z wymaganych dokumentów.

Podsumowując, inwentaryzacja budowlana jest istotnym procesem dla właścicieli i inwestorów, pozwalającym na dokładne określenie wymiarów budynku.